Sunday, 6 January 2013

[Cerita] SATRIA PININGIT itu telah datang.

Cerita has posted a new item, 'SATRIA PININGIT itu telah datang.'
Sejak jaman antah berantah, Nusantara bergonta-ganti kejayaan. Dari jaman Sri
wijaya, Singasari hingga kejayaan Majapahit melahirkan manusia-manusia agung
yang dengan kesaktiannya dapat menerawang jauh ke masa depan, ratusan tahun
se...

You may view the latest post at
http://cerita.biz/satria-piningit-itu-telah-datang/

Best regards,
Cerita
http://cerita.biz

No comments:

Post a Comment