Sunday, 14 April 2013

[Lowongan PNS - http://pns.web.id] Pengertian Etika

Lowongan PNS has posted a new item, 'Pengertian Etika'

Pengertian Etika - Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk
dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlaq); kumpulan asas atau nilai yang
berkenaan dengan akhlaq; nilai mengenai nilai benar dan salah, yang dianut suatu
golongan atau mas...

You may view the latest post at
http://pns.web.id/


Best regards,
Lowongan PNS - http://pns.web.id

No comments:

Post a Comment